Hvad er Gekko-engelsk?
Gekko-engelsk til 4.-6. klasse er en fagportal der byder på:
didaktiserede interaktive forløb
 
library med supplerende læsetekster
Culturesider med kort, fakta og traditioner i den engelsksprogede verden
elevens egen digitale ordbog
Web 2.0 videoer og CL-strukturer
årsplaner og didaktiske tips og tricks
adgang til Mix and Match - læse- og lyttetræning
adgang til Superreaders med engelske bøger til begyndere og øvede
adgang til engelsk Skoleordbog Online
 
Hvordan kan jeg bruge Gekko?
Portalen Gekko-engelsk er opbygget efter samme princip fra 1.-10. klasse, men indholdet i Gekko til 4.-6. klasse er naturligvis tilpasset målgruppen. Forløbene i 4.-6. klasse rummer fx relevante, nære og aktiverende emner med fokus på ordforrådstilegnelse, bevægelse og små projekter, hvor forløbene i overbygningen primært byder på inspirerende temaer som inkluderer elementer som film, musik, litteratur, Culturemøder, projektarbejde og meget mere.

Gekko-engelsk lægger op til, at eleverne skal bruge sproget aktivt og kreativt. Cooperative Learning-aktiviteter er en vigtig del af Gekko, og der er generelt mange aktiviteter der gør at eleverne lærer og træner sprog i interaktion og samarbejde med hinanden. Gekko-engelsk giver dig kommunikativ undervisning – med digitale fordele.

Sammen med Gekko-engelsk får du adgang til Superreaders som rummer mere end 200 digitale bøger på engelsk, engelsk og fransk på forskellige niveauer. Alle bøgerne kan høres med syntetisk tale, men nogle af bøgerne har også en rigtig lydindspilning tilknyttet. Du får også adgang til Skoleordbog engelsk, som er en digitial ordbog.

Gekko-engelsk er inddelt i fem faneblade: Topics, Library, Culture, My Own Dictionary og Toolbox. Til læreren er der en forløbsvejledning til hvert forløb og en konkret vejledning til opgaverne på de enkelte undersider. Det er kun læreren der har adgang hertil. Læs mere om hvad de enkelte faneblande byder på herunder.

Gekko er et website i udvikling. Der vil løbende komme nyt indhold til, især under Topics og Library.

På de fleste sider i Gekko er der lærernoter i højre side. Kun læreren kan se lærernoterne. I noten er der en kort vejledning til den side du er på. For en mere uddybende vejledning skal du åbne forløbsvejledningen.

Alt indhold på sitet er glosseret, og gloserne kommer frem når du slår gloserne til og fører musen henover det ord der fremkommer i en farve.

Alle læsetekster på sitet er indtalt af indfødte sprogbrugere.
 
Topics
Topics udgør en central del af Gekko engelsk til 4.-6. klasse. Topics er didaktiserede læringsforløb, som typisk er tænkt som noget hele klassen arbejder med. Der er i høj grad lagt vægt på kommunikation og arbejde i grupper, så eleverne får mest mulig taletid. Cooperative Learning er en fast del af arbejdet med Gekko-engelsk.

Alle forløb er bygget op på samme måde, nemlig i 4 faser: målsætning, sider med tekster, opgaver og aktiviteter, projektopgave og evaluering. De digitale opgaver tæller antal forsøg. Det vil sige, at eleven kan forsøge flere gange, for at få din besvarelse 100% korrekt. Besvarelserne gemmes, så du som lærer kan tale med eleven om opgaven i forbindelse med evalueringen.

Forløbene er markeret med stjerner som indikerer en vejledende sværhedsgrad.

Alle forløb har en forløbsvejledning, som ligger under Teacher-knappen, hvor du mere indgående kan læse om forløbet. På de allerfleste sider i forløbene er der desuden en lærerknap i højre side af skærmen, som kun læreren kan se. Her får du en vejledning til den side eller de opgaver, der er på siden.
 
Library
Library består af en række supplerende tekster, som kan bruges alene eller i forbindelse med forløbene. Alle tekster er inddelt i temaer, og nogle tekster kan gå igen i forskellige temaer. Teksterner er ikke didaktiserede, men de er glosseret og de fleste er indtalt af ’native spakers’.

Teksterne i Library indgår ofte i arbejdet med Topics, og der bliver henvist og linket til specifikke tekster, når eleverne skal eller kan bruge dem. På den måde er der mulighed for at tilgodese de elever, som gerne vil fordybe sig yderligere i et emne.
 
Culture
I Culture kommer eleverne rundt i lande, hvor engelsk er modersmål eller officielt sprog. Eleverne får først et verdenskort, hvor de engelsktalende lande er markeret. På den måde kan de se, hvor mange steder i verden, engelsk er et officielt sprog.

Nogle af landene er klikbare. Ved at føre musen hen over lande som fx USA og Sydafrika, kan eleverne aktivere landene og klikke på dem. De kommer ind til et landekort med 10-15 klikbare illustrationer, der hver dækker over fakta om landene. Alle teksterne er indtalt af ’native speakers’ og med den accent, som passer til det pågældende land.

Der er en række interaktive opgaver til Culture, som guider elevernes rejse rundt i landene. Men det er også muligt blot at være nysgerrig og gå på opdagelse på egen hånd.
 
My Own Dictionary
Gennem arbejdet med forløbene i Gekko-engelsk, bliver eleverne opfordret til at samle ord og kategorisere dem i My own dictionary. Ordforråd har en fremtrædende rolle i FFM 2014, og eleverne skal med udgangen af mellemtrinnet have et ordforråd på ca. 2000 af de hyppigst forekommende ord. Ved at arbejde systematisk med My own dictionary lærer eleverne at kategorisere ord, lave betydningsrelationer og udbygge med fx synonymer. Alt dette er med til at styrke elevernes ordforråd.
 
Grammar
I Grammar kan eleverne træne grammatik inden for kategorierne: forholdsord, navneord, ordstilling, stedord, tillægsord og udsagsnord. De får reglerne præsenteret og kan fremkalde dem, når de skal arbejde med de forskellige opgaver.

Der er 5 opgaver per opgavesæt, og eleverne optjener stjerne for hvert korrekt svar. Som lærer kan du se en oversigt over elevernes score og dermed følge med i, hvordan de klarer sig.

Der er en mere udførlig vejledning til, hvordan I anvender Grammar i lærervejledningen, som ligger sammen med opgaverne.
 
Toolbox
Her ligger en række instruktionsvideoer, er viser, hvordan man kommer i gang med at anvende forskellige Web 2.0-værktøjer. De minder om de vejledninger du kan finde på SkoleTube, men er væsentligt kortere.

Der bliver ofte henvist til specifikke videoer ved de forskellige projekter i forløbene.
 
Forløbsvejledninger, årsplaner og tips til læreren
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer en Teacher-knap i topmenuen. Her finder du detaljerede vejledninger til alle forløb inkl. information om hvordan de lever op til Fælles mål. Du finder også forslag til årsplaner så du kan sammensætte længere forløb med ressourcerne i Gekko. Eleverne har ikke adgang til lærerressourcerne.
 
Elevresultat
I videoen vises Elevresultat-funktionaliteten på Gekko-engelsk til udskolingen. Funktionaliteten er ens i alle Gekko-sites til mellemtrin og udskoling.
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer Elevresultat øverst til venstre i topmenuen. Klik på Elevresultat for at at vælge klasse og elev, og du kan derpå bladre igennem websitet som om du var eleven. Nu kan du se alle de opgavebesvarelser som eleven har lavet, og du kan se hvor mange forsøg eleven har brugt.

Når du kigger på Grammatikopgaverne, kan du se hvor mange stjerner eleven har fået, altså hvor mange opgaver eleven har besvaret korrekt. Du kan ikke se, hvordan eleven har besvaret selve opgaven.
 
Fælles mål 2014
Gekko rummer opgaver og aktiviteter der dækker alle tre kompetenceområder, mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og Culture og samfund. Det fremgår af forløbsvejledningerne hvilke mål der dækkes i de enkelte forløb.

 
Cooperative Learning
CL-strukturer er oplagte i forbindelse med sprogundervisning, og flere steder i Gekko finder du opgaver hvor eleverne skal arbejde med CL-strukturer. I disse opgaver er der typisk vedlagt et kopiark som skal printes ud.
 
Kolofon
© Alinea, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne hjemmeside eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. I det omfang, der på enkelte sider er givet tilladelse til kopiering, gælder denne kopierings- og brugsret kun for den skole/institution, der har købt dette materiale.

Forlagsredaktion: Shân Mari Linnet Nissen
Billedredaktør: Vibeke Sommer
Digital udvikling: Ali Raza Fayyaz, Let Software, Kasper Carset
Digitalt design: Katarina Thieden og Carsten Roerholt
Illustrationer: : Philip Bjørvig, Lykke Petersen, Thomas Nøhr
ISBN: 9788723506382